2 september 2015

Feedback automatiseren in een spelconcept

Een van de belangrijkste onderdelen van een spelconcept is het faciliteren van een zo`n kort mogelijke feedback-loop: Op het moment dat een leerling of student een […]