Welkom bij ons Help ik doe onderzoek! event

Stress, stress, stress...

Doe jij onderzoek naar gamification?

Wij hebben een vragenlijst voor je waarmee je intrinsieke motivatie kunt meten.

Waarom onderzoek?

Misschien zit je op een lerarenopleiding en vind je gamification een tof onderwerp. Of... sta je al een tijdje voor de klas en wil je objectiever vaststellen of je spelconcepten tot meer motivatie leiden.

Intrinsieke motivatie

Wij vinden het belangrijk dat gamification zich vooral richt op het bevorderen van intrinsieke motivatie. Dit is geen gemakkelijk doel, maar intrinsieke motivatie is op lange termijn het duurzaamst.

Kant-en-klare vragenlijst

Wij kunnen jou met je onderzoek helpen door je een geschikte vragenlijst aan te bieden, die je in kunt zetten bij jouw doelgroep. Deze vragenlijst meet op een aantal aspecten intrinsieke motivatie bij de deelnemers.

Bestaansrecht

Gamification moet zijn bestaansrecht in het onderwijs verdienen. Dat kan alleen als er op verschillende scholen in Nederland goed praktijkonderzoek wordt gedaan. Dat willen wij graag mede mogelijk maken.
Hi, in dit event hoop ik dat je enthousiast wordt om je onderzoek door te zetten en gebruik te maken van aanwezige expertise in onze community of practice, Mission Start. De vragenlijst kun je gratis gebruiken.

Sem van Geffen, community manager

Aan de slag met de Intrinsic Motivation Inventory (IMI)

Een gestandaardiseerde vragenlijst, nu vertaald naar het Nederlands.

Lees dit eerst

om de vragenlijst met succes af te nemen en grove (meet)fouten te voorkomen!

Wat voor interventie heb ik nodig?

1Een spelconcept
Een ontwikkeld spelconcept dat leerlingen of studenten kunnen spelen en waarin leerdoelen worden geoefend.
2Gericht op intrinsieke motivatie
Duidelijke game elementen in het spelconcept die specifiek zijn ontworpen voor het bevorderen van autonomie, competentie en relatie (intrinsieke motivatie).
3Vereiste randvoorwaarden
Tijd, ruimte, begeleiding en budget om het spelconcept uit te voeren.
4Literatuur
De publicaties 'Gamification in de klas' en 'Gids voor Gamfication' zijn voor speciaal voor docenten, ontwikkelaars en studenten van lerarenopleidingen geschreven die onderzoek willen doen.

Wat voor onderzoeksopzet is handig?

1In elk geval een experimentele groep
Dit is de groep (meestal een bestaande klas met leerlingen of studenten) die het spelconcept gaat spelen. Het spelconcept bevat uiteraard leerinhoud, maar dan 'verpakt' in het spel. Je gaat de intrinsieke motivatie van deze groep meten.
2Liefst ook een controlegroep
Dit is de groep (meestal een bestaande klas met leerlingen of studenten) die niet het spelconcept gaat spelen, maar dezelfde leerinhoud op de reguliere wijze krijgt aangeboden. Ook bij deze groep ga je intrinsieke motivatie meten.
3Een voormeting en een nameting
Door voorafgaand aan de interventie en direct na de interventie intrinsieke motivatie te meten, kun je in elk geval een uitspraak doen over de groei van deze motivatie tijdens de interventie.
4Steeds dezelfde vragenlijst
Je maakt tijdens voor- en nameting gebruik van dezelfde vragenlijst met dezelfde items, zodat vergelijking (en meting van groei) meer betrouwbaar en meer valide wordt.

Wat voor antwoordschaal is gebruikelijk?

1Een vijfpuntsschaal
De vragenlijst bestaat uit stellingen die je kunt beantwoorden. Bij een vijfpuntsschaal (Likert schaal) zijn er de volgende antwoordmogelijkheden: 1) Helemaal mee oneens, 2) Mee oneens, 3) Weet niet / Geen mening, 4) Mee eens en 5) Helemaal mee eens.
2Een vierpuntsschaal
Een Likert schaal maar dan zonder ' Weet niet / Geen mening', waardoor je de deelnemers dwingt om te kiezen voor eens of oneens.

Hoe kan ik mijn onderzoeksopzet verbeteren?

1Interviews afnemen
Door middel van (korte) interviews kun je dieper doorvragen op de clusters van de vragenlijst. Je verzamelt kwalitatieve data, waarmee je beter in staat bent om scores te verklaren. Met name deelnemers die extreem hoog of laag hebben gescoord zijn interessant om te interviewen.
2Observeren tijdens de interventie
Nadeel van een vragenlijst is dat deelnemers sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven om de onderzoekers te 'pleasen' door te verhullen dat ze helemaal niet zo gemotiveerd zijn. Door middel van observeren kun je tijdens de interventie waarnemen of je opvallende verschillen tussen gedrag en scores op de vragenlijst bij deelnemers ziet.

Advies voor gebruik

1Zorg voor een onderzoeksopzet
Gebruik de vragenlijst nooit 'in het wilde weg', want zonder bijvoorbeeld duidelijke onderzoeksvragen en een doordachte interventie meet je namelijk niet of niet nauwkeurig genoeg wat je graag wilt meten.

Disclaimer

1Geen aansprakelijkheid
Het gebruik en aanpassing van de vragenlijst is altijd op eigen risico van de onderzoeker en wij zijn helemaal niet aansprakelijk voor eventuele (schadelijke) gevolgen.

Check de oorspronkelijke IMI in glorious English! ;)

Naar de vragenlijst!

Gebruik de Nederlandse vertaling door Sem van Geffen (MSc)

Download IMI

Aanbevolen gratis survey tools:

   

 • Stefanie Graumans

  Ik doe momenteel mijn afstudeeronderzoek over gamification.
  Heeft er iemand nog tips die ik bij het vakgebied taal kan gebruiken?

  Mijn onderzoeksvraag is op dit moment: Op welke manier kan gamification de motivatie van leerlingen vergroten bij de taalles.

  • Kijk eens naar Bewegend Leren, spelend leren onder de les met veel bewegende werkvormen. Het is aanverwant aan gamification. Verder kun je het beste eens praten met taaldocenten, zij zijn inhoudelijk expert.

 • Leanne Brood

  Beste Sem. In je vragenlijst staat in de inleiding dat de test contextONafhankelijk is, bedoel je niet juist dat hij contextafhankelijk is? Je meet immers de motivatie bij een specifieke context. Groetjes Leanne

  • Dag Leanne, de vragenlijst is voor elke context te gebruiken. Of het nu gaat om motivatie voor een opleiding, vak of les. Daarom is deze vragenlijst contextonafhankelijk. Jij gaat de vragenlijst waarschijnlijk een beetje aanpassen en daarmee wordt dit instrument contextafhankelijk.

 • Eline Hazeleger

  Ik ben op dit moment in de oriëntatiefase voor mijn afstudeeronderzoek over gameification. Ik zou een thematisch concept willen ontwikkelen waarin vakintegratie en realistische scenario’s centraal staan zoiets als bij storyline approach, hebben jullie hier ervaring mee? Of tips voor?

  • Je zou eens kunnen zoeken op Goal Based Scenarios. Verder zijn er tips in de digitale versie van Gamification in de klas (2014).

 • Volg jij een Bachelor of Master opleiding in het domein van onderwijs(kunde) en denk je aan een afstudeeronderzoek over gamification? Laat het ons even weten! Zoals je ziet hebben we expertise op het gebied van goed en slim onderzoek doen. Zorg dat jouw onderzoek werkelijk iets kan bijdragen…!

  • Tessa Zengerink

   Ik ben net dit jaar gestart met de opleiding Master Leren en Innoveren. Mijn onderzoek gaat over gamification. Mijn onderzoeksvraag is: op welke manier kan gamification de motivatie van de leerlingen vergroten binnen de muziekles.

   • Hoi Tessa, dat klinkt interessant. Jordi Nieuwenburg heeft hier vorig jaar onderzoek naar gedaan en ik heb hem bij zijn thesis begeleid. 🙂

 • Voeg een controlegroep toe aan je onderzoek. Anders vallen je conclusies in het water. Lees https://missionstart.nl/tips-voor-succesvol-onderzoek-doen-naar-gamification/

 • Heb je verder nog vragen over deze vragenlijst, post je vraag in deze sectie en ik probeer je z.s.m. antwoord te geven!

 • Voor wie de IMI theoretisch wil verantwoorden in een rapportage: deze vragenlijst is geoperationaliseerd op basis van de Self Determination Theory van Deci en Ryan.